Congratulate the signing of the operating contract for the collection of gas from Rong - Doi Moi mines in the period of 2019 - 2030

(Tiếng Việt) Nhân dịp hoàn thiện việc ký kết phụ lục 3, hợp đồng vận hành và bảo dưỡng công trình thu gom khí mỏ Rồng – Đồi Mồi đến hết năm 2030, Xí nghiệp Khí, Liên doanh Vietsovpetro đã tổ chức ...

View More

PVN aims to create a renewable energy capacity of about 100MW by 2025

(Tiếng Việt) Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đặt mục tiêu phát triển năng lượng tái tạo đến năm 2025 đạt công suất khoảng 100MW và đến năm 2035 đạt 900 ...

View More

Adding wind power projects to electricity development planning

(Tiếng Việt) Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về việc bổ sung các dự án điện gió vào quy hoạch phát triển điện lực tại công văn số 693/TTg-CN ngày 9/6/2020 gửi Bộ Công ...

View More

(Tiếng Việt) 0975 09 12 12