The PV GAS Party Committee excelled in performing political tasks in the first 6 months

(Tiếng Việt) Trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù nhiều điều kiện khách quan không thuận lợi, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch Covid -19 và thực hiện giãn cách xã hội, BTV Đảng ủy, BCH Đảng bộ ...

View More

The first 5 months of 2020: PV GAS has a total turnover of nearly VND 27,600 billion

(Tiếng Việt) Cuộc họp đã tập trung thảo luận về tình hình sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2020, ảnh hưởng của tác động kép dịch bệnh Covid-19 và giá dầu giảm, kế hoạch những tháng còn lại của ...

View More

(Tiếng Việt) 0975 09 12 12