GS911K

(Tiếng Việt) Hướng dẫn lắp đầu dò khí GS911K Ý 

View More

Phân biệt LPG, LNG và CNG

(Tiếng Việt) LPG là khí không màu, không mùi (được thêm mùi để dễ phát hiện khi bị rò rỉ), nhiệt độ ngọn lửa từ 1890ºC đến 1935ºC, nhẹ hơn nước nhưng nặng hơn không ...

View More

Why do we need a LPG vaporizer?

(Tiếng Việt) Khí thường được lưu trữ dưới áp suất ở dạng lỏng trong bình chứa. Để tiêu thụ LPG an toàn hơn, dạng lỏng của nó chỉ được chuyển thành dạng khí khi cần sử dụng máy hóa hơi LPG. Tốc độ ...

View More

(Tiếng Việt) 0975 09 12 12