Dịch vu

L

(Tiếng Việt) Amoniac ( công thức hóa học NH3) được xếp vào loại khí độc, gây nguy hiểm cho con người, sinh vật và môi trường nếu tồn tại với nồng độ cao. Đặc biệt là trong công nghiệp, việc lắp ...

View More

Cung cấp lắp đặt hệ thống gas nhà hàng

Hệ thống gas rất dễ sử dụng tuy nhiên nếu không cẩn thận sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy việc lắp đặt đòi hỏi các đơn vị phải có trình độ chuyên môn cao, am hiểu về hệ thống gas và nguyên lý hoạt động ...

View More

(Tiếng Việt) 0975 09 12 12